Koncept "adidas better place" označuje produkty, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Používajú sa recyklovateľné materiály a materiály, ktoré sú ľahko odbúrateľné prírodou. A samozrejmosťou je aj ohľad na prírodu v doprave produktov.

Viac informácií o technológii